Značajni propisi

Početna 9 Kategorija: Značajni propisi
  • Sortiranje:

Objavio: Aleksandra Irić Kovačević | Objavljeno: 29.04.2024 | Važi za: Republika Srpska | Vrsta: Uredba

Uredba o određivanju marže u prometu proizvoda

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 38/2024 objavljena je Uredba o određivanju marže u prometu proizvoda. Ovom uredbom određuje se marža koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena određenih proizvoda. Broj-38

Objavio: Slobodan Dragičević | Objavljeno: 17.04.2024 | Važi za: Republika Srpska | Vrsta: Zakon

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troskova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije

Na sajtu Poreske uprave, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u...

Objavio: Aleksandra Irić Kovačević | Objavljeno: 03.01.2024 | Važi za: Republika Srpska | Vrsta: Odluka

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 114/2023 objavljena je Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu koju je Vlada Republike Srpske donijela na 51. sjednici. Odluka je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku...

Objavio: Aleksandra Irić Kovačević | Objavljeno: 03.01.2024 | Važi za: Republika Srpska | Vrsta: Odluka

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rastura i loma u proizvodnji

U Službenom glasniku RS broj 113/23 objavljena je Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rastura i loma u proizvodnji.  (strana broj 45) Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kvara, rastura i loma u proizvodnji ambalažnih vreća u...

Objavio: Slobodan Dragičević | Objavljeno: 04.12.2023 | Važi za: Bosna i Hercegovina | Vrsta: Zakon

Objavljen je Zakon o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost 

U Službenom glasniku BiH, broj 80/23 od 23.11.2023. godine objavljen je Zakon o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim je definisano povećanje praga za obaveznu registraciju poreskih obaveznika PDV-a sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

Objavio: Aleksandra Irić Kovačević | Objavljeno: 27.07.2023 | Važi za: Republika Srpska | Vrsta: Pravilnik

Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 67/2023 objavljen je Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe kojim se propisuju zahtjevi za bezbjednost opreme pod pritiskom i jednostavnih posuda pod pritiskom tokom vijeka upotrebe, redovne i...

Objavio: Aleksandra Irić Kovačević | Objavljeno: 19.07.2023 | Važi za: Republika Srpska | Vrsta: Pravilnik

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podrške za sanaciju štete i sprovođenje mjera suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 64/23 od 18.07.2023. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podrške za sanaciju štete i sprovođenje mjera suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i...

Kontakt osobe

Marko Savić

Rukovodilac pravne službe

Telefon
+387 51 493 128
eMail
markos@komorars.ba

Aleksandra Irić Kovačević

Stručni saradnik

Telefon
+387 51 493 128
eMail
aleksandraik@komorars.ba

Nataša Maksimčuk

Stručni saradnik

Telefon
+387 51 493 128
eMail
natasas@komorars.ba