EU fondovi

Horizon EUROPE – program podrške istraživačkih i inovativnih projekata
Saznajte više >>
Single Market – Evropski program za mala i srednja preduzeća
Saznajte više >>
Erasmus+ – EU program za obrazovanje, mlade i sport
Saznajte više >>
Interreg ADRION Programme
Saznajte više >>
CEI Central European Initiative
Saznajte više >>
IPA Instrument for Pre-Accession Assistance
Saznajte više >>
FINNO- Access2Finance and Innovation platform 
Saznajte više >>
Interreg Danube Transnational Programme
Saznajte više >>
European Bank for Reconstruction and Development
Saznajte više >>
European Institute of Innovation & Technology
Saznajte više >>
EEN contact point for companies in South-East Europe
Saznajte više >>
WB EDIFWestern Balkans Enterprise Development & Innovation Facility (WB EDIF)
Saznajte više >>
WB6 CIFWestern Balkans 6 Chamber Investment Forum (WB6 CIF)
Saznajte više >>

Kontakt osobe

Olivera Radić

Rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 139
eMail
oliverap@komorars.ba

Željka Milić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
zeljkaj@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
nikolinad@komorars.ba