Mikrokreditne organizacije

Početna 9 Institucije za finansijsku podršku 9 Mikrokreditne organizacije
MKD “Mikrofin” d.o.o. Banja Luka
Saznajte više >>
MKD “Zdravo” d.o.o. Banja Luka
Saznajte više >>
“Prvo penzionersko mikrokreditno društvo” a.d. Banja Luka
Saznajte više >>
MKF “Prodest” Banja Luka
Saznajte više >>
MKD “FinCredit” d.o.o Banja Luka
Saznajte više >>
MKD “CREDIS” a.d. Banja Luka
Saznajte više >>
MKD “Digital Finance International” d.o.o Banja Luka
Saznajte više >>
“Brčko gas penzionersko mikrokreditno društvo” a.d. Banja Luka
Saznajte više >>
MKF “Pro fin” Istočno Sarajevo
Saznajte više >>
MKD “Privrednik” d.o.o Bijeljina
Saznajte više >>
MKD “Taurus” d.o.o Banja Luka
Saznajte više >>
MKD “Auris” a.d. Banja Luka
Saznajte više >>
MKD “Pro fin” d.o.o.
Saznajte više >>
MKD “FLEX CREDIT” d.o.o. Banja Luka
Saznajte više >>

Kontakt osobe

Olivera Radić

Rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 139
eMail
oliverap@komorars.ba

Željka Milić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
zeljkaj@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
nikolinad@komorars.ba