EU podrška

POKRETANJE DIGITALNE PLATFORME PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Privredna komora Republike Srpske, realizuje projekat  podrške malim i srednjim preduzećima za održavanje kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama –  “HELP DESK“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta.

U okviru ovog projekta kreirana je digitalana platforma Privredne komore Republike Srpske – „HELP DESK“ za podršku malim i srednjim preduzećima u svrhu održavanja njihovog kontinuiteta poslovanja.

Digitalna platfoma HELP DESK sadrži pregled informacija o aktuelnim propisima, propisima u proceduri, informacija o mogućnostima fininasiranja koja su na raspolaganju preduzećima. Takođe,  ova platforma omogućava održavanje on-line B2B susreta i edukacija koje Privredna komora Republike Srpske organizuje. U okviru ovog projekta formirana je i viber zajednica  HELP DESK PKRS. Projektom je predviđeno i održavanje četiri edukacije u oblasti digitalizacije,  održavanje online B2B susreta i formiranje viber zajednice PKRS..

EU4BusinessRecovery je projekat Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Projekat je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od januara 2021. do juna 2023. godine. Više informacija o EU4Business Recovery projektu na: www.eu4business.ba.