Predložite izmjenu propisa

Početna 9 Predložite izmjenu propisa

Vaš prijedlog ili dopuna propisa

Predloži izmjenu propisa na snazi u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja i rasterećenja privrede Republike Srpske. Ukoliko imate prijedlog za izmjenu ili dopunu propisa popunite donji obrazac sa jasno naznačenim propisom koji predlažete da se izmijeni ili dopuni. Uz navedene prijedloge obavezno je jasno obrazložiti izmjene i dopune propisa u predviđenom polju u donjem obrascu.

  Kontakt osobe

  Marko Savić

  Rukovodilac pravne službe

  Telefon
  +387 51 493 128
  eMail
  markos@komorars.ba

  Aleksandra Irić Kovačević

  Stručni saradnik

  Telefon
  +387 51 493 128
  eMail
  aleksandraik@komorars.ba

  Nataša Maksimčuk

  Stručni saradnik

  Telefon
  +387 51 493 128
  eMail
  natasas@komorars.ba