Aktuelni javni pozivi

Početna 9 Aktuelni javni pozivi 9 Poziv za prijave: Vaučeri za inovacije Zapadnog Balkana
Otvoreno Objavio: Western Balkans Info HUB | Otvoreno od: 12.04.2024 | Krajnji rok za prijave: 26.06.2024 | Objavljeno: 22.04.2024

Poziv za prijave: Vaučeri za inovacije Zapadnog Balkana

Otvoren je poziv za dodjelu finansijske podrške putem Inovacionih vaučera za Zapadni Balkan kao dio projekta „Odgovori kroz politike – implementacija i podrška u izradi politika u oblasti nauke i inovacija na Zapadnom Balkanuˮ (POLICY ANSWERS), u kojem je Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci jedan od partnera.
Šta su inovacioni vaučeri?
Inovacioni vaučeri za Zapadni Balkan (IV) su jednostavna i direktna finansijska podrška koju mala i srednja preduzeća kao podnosioci prijave, to jest korisnici usluga mogu koristiti da pokriju dio troškova usluga koje naruče od naučnoistraživačkih i razvojnih organizacija, tj. pružalaca usluga. Cilj vaučera je podsticanje saradnje između preduzeća i akademskih i naučnoistraživačkih institucija u pravcu sprovođenja inovacionih aktivnosti.
Ko može biti podnosilac prijave – korisnik usluga?
Ovaj program podrške predviđen je za privredne subjekte registrovane kao mikro, mala i srednja preduzeća (korisnici IV), a koji su registrovani u bilo kojoj državi Zapadnog Balkana, najmanje 51 odsto u privatnom vlasništvu, te osnovane prema važećoj zakonskoj regulativi o privrednim društvima.
Ko može biti pružalac usluge?
Prihvatljivi subjekti su visokoškolske institucije u javnom sektoru ili organizacije za istraživanje i razvoj iz javnog sektora, sa najmanje 51 odsto u direktnom ili indirektnom vlasništvu države, registrovane u bilo kojoj od ekonomija Zapadnog Balkana. Korisnik i pružalac usluga moraju biti iz različitih ekonomija za svaku prijavu.
Budžet?
Ukupan budžet za dodelu sredstava kroz IV po ovom javnom pozivu je 240.000 evra. Jedan vaučer može pokriti najviše 80 odsto ukupnih troškova usluge koju pruža istraživačka organizacija, do iznosa od 8.000 evra bez PDV-a. Primalac vaučera je dužan da sufinansira preostali iznos ukupnih troškova usluge, koji iznosi najmanje 20 odsto od ukupnog iznosa računa sa PDV-om od ukupnih troškova.
Rok za podnošenje prijava je 26. juni 2024. Da bi se prijavilo za korišćenje sredstava putem Inovacionih vaučera, preduzeće podnosilac zahtjeva mora dostaviti dokumentaciju putem obrasca za prijavu.
Detaljnije informacije o ovom pozivu, kao i materijali za prijavljivanje, dostupni su ovdje

Kontakt osobe

Olivera Radić

Rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 139
eMail
oliverap@komorars.ba

Željka Milić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
zeljkaj@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
nikolinad@komorars.ba