Aktuelni javni pozivi

Početna 9 Aktuelni javni pozivi 9 Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
Otvoreno Objavio: EU4Employment | Otvoreno od: 08.01.2024 | Krajnji rok za prijave: 20.02.2024 | Objavljeno: 11.01.2024

Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave puni projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava podrške u cilju u cilju povećanja formalog zapošljavanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca (od 15 do 64 godine).

Poziv za dostavljanje prijedloga projekta sačinjen je u okviru projekta EU4Employment (EUzaZapošljavanje) koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH). Poziv upućuje MOR koji sprovodi program podrške, vrši ugovaranje i nadgleda proces korištenja dodijeljenih bespovratnih finansijskih sredstava (grantova).

Projekat EUzaZapošljavanje je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta teško zapošljivih osoba u BiH. Realizacijom projekta, MOR očekuje da će doprinijeti povećanju mogućnosti za zapošljavanje mladih (15-29 godina), žena iz ruralnih sredina, osoba sa invaliditetom, Roma, dugoročno nezaposlenih, korisnika socijalne pomoći i drugih ranjivih pojedinaca u Bosni i Hercegovini.

Cilj Poziva je da osigura kreiranje i provedbu integralnog programa aktivacije, obuke i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba (starosti od 15 do 64 godine).  

Ukupni iznos podrške koji je na raspolaganju u okviru ovog Poziva (LOT 5) je 1 milion USD i raspodijeliti će se na najmanje 4 projektna prijedloga. Iznosi grant sredstava se kreću od 200.000 USD minimalno do 250.000 USD maksimalno, bez dodatnog sufinansiranja iz vlastitih sredstava u okviru ovog programa.

Poziv, kao i sva popratna dokumentacija se nalaze u nastavku:

Rok za dostavljanje Punog projektnog prijedloga je 4. mart/ožujak 2024. godine do 17:00 sati po lokalnom vremenu.

Pitanja i zahtjevi za pojašnjenja mogu biti upućena elektronskom poštom najkasnije do 15. februara/veljače 2024. do 17:00, na e-mail adresu: eu4employment@ilo.org. MOR nema obavezu da odgovori na pitanja koja stignu nakon navedenog roka. Pitanja svih podnosilaca, zajedno sa odgovorima biće objavljeni na internet stranici projekta www.eu4employment.ba najkasnije 20. februara/veljače 2024. godine.

Da bi obezbijedili ravnopravan tretman kandidata, MOR ne može unaprijed davati mišljenje o kvalifikovanosti kandidata (glavnog podnosioca i supodnosilaca), projektnom prijedlogu ili konkretnim projektnim aktivnostima.

Kontakt osobe

Olivera Radić

Rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 139
eMail
oliverap@komorars.ba

Željka Milić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
zeljkaj@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Centar za upravljanje projektima i analize

Telefon
+387 51 493 138
eMail
nikolinad@komorars.ba