InnDigit

Alat za procjenu stepena digitalizacije i inovativnosti

Alat za procjenu stepena digitalizacije i inovativnosti ima za cilj da identifikuje digitalno-inovativne kapacitete kompanija, kao i kapacitete za razvoj inovativnih proizvoda i usluga.  Digitalni alat omogućava da se kroz analizu, popunjavanjem upitnika, identifikuju snage i slabosti trenutnog statusa digitalizacije MSP i predlože buduće aktivnosti za poboljšanje i/ili razvoj novih proizvoda, te unapeđenje digitalne transformacije MSP. Ovo je prvi korak ka sveobuhvatnoj podršci koju privrednim društvima u Republici Srpskoj pruža Centar za digitalnu transformaciju PKRS. Digitalna transformacija nije jedan projekat, to je proces koji će vam biti mnogo lakši ukoliko ga ispratimo zajedno uz iskustva drugih preduzeća i stručni savjet naše IKT zajednice.

Procjena digitalno-inovativnih kapaciteta kompanija se bazira na sveobuhvatnom upitniku organizovanom oko pet oblasti koje predstavljaju stubove digitalne transformacije i procjene inovativnih kapaciteta kompanija. Analizirajući svaki element, identifikovaće se koji aspekti vaše kompanije zahtjevaju pažnju da biste bili uspešniji u digitalnoj transformaciji i inovacijama. Alat za procjenu digitalno-inovativnih kapaciteta kompanija pomaže da se utvrdi digitalna zrelost kompanije i inovativne snage i slabosti vaše organizacije, ali što je još važnije daje smjernice za unapređenje.

inndigit-logo

Digitalizacija i strategija

Kako zamišljate i razumijete digitalnu transformaciju i inovacije?

Procesi

Koje digitalne tehnologije koristite u poslovnim procesima i pri razvoju novog proizvoda ili usluge?

Ljudski resursi

Da li ljudski resursi prate digitalnu transformaciju kompanije?

Marketing

Koristite li mogućnosti koje marketing nudi u upravljanju savremenom kompanijom?

Finansije

Kako finansirate ulaganja u digitalnu transformaciju u kompaniji?

NAPOMENA: Pažljivo pročitajte svako pitanje i odgovorite iskreno radi dobijanja korisnih rezultata. Takođe, budite dosljedni kroz cijeli upitnik kako bismo imali jasnu sliku o vašoj trenutnoj digitalnoj zrelosti. Ako naiđete na dijelove koji zahtijevaju tehničko znanje izvan vaše ekspertize, preporučujemo vam da se konsultujete sa saradnicima ili stručnjacima kako biste osigurali adekvatan odgovor.

STRATEGIJA

Izrada analize stanja: prepoznate su oblasti poslovanja koje se mogu unaprijediti digitalizacijom.
Izrada strateškog plana digitalne transformacije.
Prilagođavanje poslovnog modela digitalnoj ekonomiji.
Partnerstva sa drugim kompanijama ili organizacijama radi iskorišćenja novih tehnologija.
Ulaganje u digitalnu infrastrukturu (oprema i softveri).
Razvoj i/ili uvođenje novih proizvoda/usluga sa digitalnim elementima.
Stvaranje posebnog odjeljenja za digitalizaciju ili zapošljavanje stručnjaka za digitalizaciju.
Primjena inovativnih metodologija (design thinking, lean, agile, customer journey itd).
Primjena inovativnih tehnologija (npr. Cloud tehnologije za povećanje fleksibilnosti, skalabilnosti i pristupa podacima, korišćenje analitike podataka, jačanje sajber bezbjednosti, upotreba vještačke inteligencije itd.)
Edukacija zaposlenih.
Angažovanje spoljnih savjetnika.
Uvođenje digitalnog marketinga i praćenja zadovoljstva korisnika.
Ništa od navedenog.
Ne znam.
Izrada analize stanja: prepoznate su oblasti poslovanja koje se mogu unaprijediti digitalizacijom.
Izrada strateškog plana digitalne transformacije.
Prilagođavanje poslovnog modela digitalnoj ekonomiji.
Partnerstva sa drugim kompanijama ili organizacijama radi iskorišćenja novih tehnologija.
Ulaganje u digitalnu infrastrukturu (oprema i softveri).
Razvoj i/ili uvođenje novih proizvoda/usluga sa digitalnim elementima.
Stvaranje posebnog odjeljenja za digitalizaciju ili zapošljavanje stručnjaka za digitalizaciju.
Primjena inovativnih metodologija (design thinking, lean, agile, customer journey itd).
Primjena inovativnih tehnologija (npr. Cloud tehnologije za povećanje fleksibilnosti, skalabilnosti i pristupa podacima, korišćenje analitike podataka, jačanje sajber bezbjednosti kompanije, upotreba vještačke inteligencije itd.)
Edukacija zaposlenih.
Angažovanje spoljnih savjetnika.
Uvođenje digitalnog marketinga i praćenja zadovoljstva korisnika.
Ništa od navedenog.
Ne znam.
Zaposleni razvijaju modele vještačke inteligencije u skladu sa poslovnim potrebama
Zaposleni koriste vještačku ineligenciju pri obradi podataka i kreiranju izvještaja
Rukovodstvo ima razvijenu svijest o mogućnostima vještačke inteligencije i primjeni u poslovanju
Rukovodstvo nema razvijenu svijest o mogućnostima vještačke inteligencije
Najviše rukovodstvo daje jasne smjernice za sve faze procesa inovacije.
Rukovodstvo je upućeno u projekte inovacija.
Najviše, srednje i projektno rukovodstvo djeluju usklađeno u upravljanju inovativnim aktivnostima.
Zaposlenima su organizovane obuke o inovacijama.
Zaposleni imaju benificije ukoliko dokažu inovativnost, kreativnost u radu i/ili vještine rješavanja problema.
Ništa od navedenog
Na poslovni model
Na kulturu i efikasnost zaposlenih
Na zadovoljstvo zaposlenih
Na infrastrukturu (automatizacija)
Na produktivnost
Na kvalitet proizvoda ili ponude
Na odnos sa kupcima
Na brzinu izlaska na tržište
Na donošenje poslovnih odluka
Na smanjenje troškova
Na konkurentnost
Na inovativnost kompanije
Ništa od navedenog
Ne znam
Bolja informisanost rukovodstva.
Manje grešaka u radu zaposlenih.
Bolja komunikacija unutar kolektiva.
Efikasan sistem kreiranja, praćenja i čuvanja dokumenata.
Optimizovano korišćenje postojećih softverskih rješenja.
Korišćenje novih kanala komunikacije sa kupcima.
Jačanje brenda.
Povećanje stepena fleksibilnosti u dizajniranju ponude.
Sistemski pristup on-line marketingu.
Dodavanje digitalnih mogućnosti proizvodima/uslugama.
Sajber bezbjednost.
Ništa od navedenog.
Ne znam.

PROCES

Softver za planiranje i upravljanje poslovnim resursima (ERP)
Softver za računovodstvo i upravljanje finansijama
Softver za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)
Sistemi za upravljanje projektima (PMT)
Sistemi za upravljanje zalihama (IMS)
Alati za automatizaciju marketinga
Kancelarijski paketi (Microsoft Office i slični)
Alati za komunikaciju i saradnju (npr. Microsoft Teams, Zoom...)
Kompjuterski potpomognut dizajn (CAD)
Softver za unošenje usluge (npr. evidencija radnog vremena, platni spisak, upravljanje resursima)
Softver specifičan za industriju (modnu, automobilsku, farmaceutsku, itd.)
Softveri za analitiku (BIT)
Program lojalnosti
Ništa od navedenog
eusluge Poreske uprave Republike Srpske
eusluge Uprave za indirektno oporezivanje BiH
eusluge lokalne uprave
elektronska plaćanja banke
Ništa od navedenog
Ne znam
Ručno pomoću tabela upravljamo i pratimo aktivnosti inoviranja.
Imamo proceduru upravljanja inovacijama.
Za upravljanje inovacijama se koriste potpuno automatizovani alati zasnovani na podacima.
Organizacija ima skup alata u svakoj fazi procesa inovacije – od upravljanja idejama, preko razvoja i implementacije novih ideja do praćenja tržišta.
Postoji sistem nagrađivanja i priznavanja inovativnosti kod zaposlenih.
Ništa od navedenog.
Ne znam.
Procesi nisu automatizovani i obavljaju ih samo zaposleni.
Procesi su djelimično automatizovani, ali i dalje zahtjevaju značajnu intervenciju zaposlenih.
Procesi su automatizovani, ali zahtjevaju intervenciju zaposlenih za pokretanje i završetak svakog procesa.
Procesi su potpuno automatizovani. Intervencija zaposlenih je neophodna samo u slučaju neplaniranih događaja.
Procesi su potpuno automatizovani, moguća je fleksibilna rekonfiguracija parametara i zadataka, a neplanirani događaji zahtevaju manju intervenciju zaposlenih.
Procesi su potpuno automatizovani, fleksibilni i ne zahtevaju intervenciju zaposlenih. Sistemi upravljanja procesima su integrisani sa svim sistemima preduzeća, što omogućava saradnju između različitih odjeljenja ili eksternih partnera.
Nije primjenjivo u našem poslovanju.
Preduzeće ima organizovanu službu/tim koja je zadužena za održavanje opreme u privrednom društvu. Zaposleni u Službi imaju jasno definisane uloge i odgovornosti.
Preduzeće koristi softver za praćenje održavanja mašina i postrojenja.
Preduzeće ima definisan plan praćenja stanja mašina za koji su odgovorni rukovaoci mašinama. Održavanje mašina obavljaju eksterno angažovani majstori.
Preduzeće prati stanje mašina po potrebi, odnosno u zavisnosti od zastoja u proizvodnom procesu.
Ništa od navedenog.
Nije primjenjivo u našem poslovanju.
Kompjuterski potpomognut dizajn (CAD - Computer Added Design) se ne koristi u dizajnu proizvoda.
CAD se koristi za projektovanje proizvoda.
Proizvodi su dizajnirani pomoću CAD-a, a izrada prototipa se vrši pomoću 3D skenera i štampača.
Proizvodi su dizajnirani pomoću CAD-a, a pri izradi prototipa se koristi virtuelna realnost i/ili umjetna inteligencija.
Proizvodi su opremljeni senzorima i ugrađenim sistemima koji omogućavaju prikupljanje i analizu podataka iz faze korišćenja proizvoda u realnom vremenu.
Proizvodi imaju svoj digitalni ekvivalent integrisan sa podacima sa senzora ugrađenih u fizički proizvod, što omogućava simulaciju procesa korišćenja.
Ništa od navedenog.
Nije primjenjivo u našem poslovanju.
Ne znam.
Da, preduzeće posjeduje 3D uređaje za projektovanje novih proizvoda.
Ne, pri projektovanju novih proizvoda, koristimo usluge drugog preduzeća pri 3D projektovanju.
Ne koristimo 3D modelovanje, ali ramišljamo da počnemo koristiti 3D modelovanje u razvoju novih proizvoda.
Ne koristimo 3D modelovanje pri razvoju novih proizvoda i trenutno nemamo potrebu za korištenjem istog.
Nije primjenjivo u našem poslovanju.

LJUDSKI RESURSI

Ne organizujemo obuke zaposlenih.
Odabrane zaposlene obučavamo kada to zahtjeva tržište i situacija u kompaniji.
Zaposleni povremeno pohađaju eksterne obuke koje besplatno nudi Privredna komora.
Zaposlenima povremeno finansiramo eksterne obuke koje nude za to specijalizovane organizacije.
Imamo program obuke koji se fokusira na stalni razvoj vještina zaposlenih.
Imamo program obuke prilagođen potrebama kompanije a koji služi i za pronalaženje i razvoj talenata.
Ništa od navedenog.

MARKETING

Prodaja se obavlja samo tradicionalnim kanalima, a tehnološki nivo ne dozvoljava personalizaciju sadržaja, kanala komunikacije, ponude i proizvoda.
Internet stranica kompanije.
Internet prodavnica kompanije.
Bilten koji se šalje elektronskom poštom.
Društvene mreže (Facebook, Instagram, Twiter, LinkedIn, itd.)
Platforme za prodaju (Amazon, eBay, Olx itd.)
Video platforme (Youtube, Vimeo, itd.)
Klijent je uključen u ko-kreaciju proizvoda tako što daje informacije i smjernice za razvoj i dizajn novih proizvoda/usluga.
Ne znam.
Ne prikupljamo, niti koristimo podatke.
Prikupljamo, ali ne koristimo podatke.
Podatke prikupljamo i koristimo za segmentaciju tržišta i stvaranje personalizovanog odnosa sa kupcima.
Podatke prikupljamo i koristimo za efikasnije upravljanje operacijama i optimizaciju poslovnih procesa.
Podatke prikupljamo i koristimo za razvoj novih proizvoda i usluga.
Ne znam.

FINANSIJE

Nedostatak finansijskih sredstava.
Nedostatak vizije i sveobuhvatne digitalne strategije.
Prevelika fokusiranost na druge, trenutne prioritete.
Nedostatak znanja, liderskih vještina i ekspertize u primjeni novih tehnologija.
Nedostatak podrške zaposlenih i kultura koja nije podložna promjenama.
Nedostatak vremena i neizvjesnost ishoda.
Bojazan od radikalnih promjena/odluka i neizvjesnost ishoda.
Rigidan sistem i birokratija.
Ne primjenjujemo digitalnu transformaciju u kompaniji.
Ne znam.
Učestvovali smo u najmanje jednoj regionalnoj inicijativi partnerskih kompanija.
Učestvovali smo u najmanje jednom programu stranih donatora (npr. GIZ, USAID, strane vlade i sl.).
Kandidovali smo projekat na program podrške digitalizaciji koji provodi Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Koristili smo savjetodavne usluge Centra za digitalnu transformaciju PKRS.
Koristili smo podršku lokalne uprave za digitalizaciju.
Koristili smo usluge lokalnih agencija za razvoj i/ili učestvovali u njihovim projektima digitalizacije.
Aktivnosti digitalizacije provode zaposleni, a finansiramo ih iz kreditnih sredstava.
Aktivnosti digitalizacije provode zaposleni, a finansiramo ih vlastitim sredstvima.
Ništa od navedenog.
Ne znam.

KONTAKT

Malo
Srednje
Veliko