CE označavanje proizvoda

Početna 9 CE označavanje proizvoda

Osnovne informacije o CE označavanju proizvoda

Opšti princip jedinstvenog evropskog tržišta je slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radnika i ukidanje tehničkih barijera u trgovini. Postojeći propisi EU garantuju slobodno kretanje robe i visok nivo zaštite potrošača. Preduslov za plasman proizvoda na jedinstveno tržište je zadovoljenje suštinskih zahjteva za bezbjednost i zdravlje ljudi. Postavljanjem CE znaka na svoj proizvod proizvođač potvrđuje i garantuje da proizvod ispunjava suštinske zahteve po pitanju bezbjednosti, definisane evropskim tehničkim zakonodavstvom i harmonizovanim standardima ili domaćim tehničkim propisima koji se odnose na dati proizvod i da je sproveden primjenjiv postupak ocenjivanja usaglašenosti. Ako se na jedan proizvod odnosi više propisa postavljan CE znak znači da je proizvod usklađen sa zahtjevima svih tih propisa.

Pojam „CE znak potiče od riječi „Conformite Europeenne“ – „European Conformity“, što u prevodu znači „evropska usaglašenost“. CE znak olakšava slobodno kretanje roba na teritoriji Evropske unije, jer jednom potvrđena usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtjevima i postavljen CE znak znači da se taj proizvod može slobodno plasirati na tržište bilo koje od članica EU.

Puna integracija privrede Republike Srpske i BiH u jedinstveno tržište Evropske unije, predstavlja strateško opredjeljenje Republike Srpske, ali i međunarodnu obavezu preuzetu potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i BiH sa druge strane („Službeni glasnik BiH- Međunarodni ugovori“, broj 10/08). Iako proizvođači koji izvoze na tržište EU mogu da primjene zahtjeve evropskih propisa i standarda direktno, za te privrednike, kao i one koji svoje proizvode plasiraju i na domaće tržište, značajno je olakšanje da isti regulatorni zahtjevi za proizvode i standardi važe i na domaćem tržištu i da su dostupni na srpskom jeziku. Na taj način, harmonizacija domaćeg zakonodavstva kojim se definišu tehnički i drugi zahtjevi za proizvode i usluge i pratećih standarda sa zakonodavstvom i principima Evropske unije, omogućava domaćim proizvođačima da proizvode stavljaju pod istim uslovima i na domaće i na inostrano tržište, što doprinosi njihovoj konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Iz tog razloga, nadležne institucije u Republici Srpskoj intezivno rade na usklađivanju domaćeg tehničkog i ostalog zakonodavstva i standarda sa evropskim zakonodavstvom i praksom i pratećom standardizacijom. Komora dostavlja mišljenje na zakonske i podzakonske akte i upoznaje privredu sa novim zahtjevima tržišta u pogledu ocjenivanja usklađenosti proizvoda i funkcionisanja savremenog nadzora nad tržištem. Zahtjevi Komore odnosili su se na prilagođavanje zakonskih rešenja postojećim uslovima privređivanja i definisanje odgovorajućih prelaznih rokova, jer BiH još uvijek nije članica EU. Pregled važećih propisa u Republici Srpskoj možete naći na interenet strani Republičkog zavoda za standardizaciju i meterologiju, koji nadležan da vodi i održava Registar važećih propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve. Kompletnu listu možete preuzeti ovdje: https://rzsm.org/tehprop , a u skladu sa tom listom moguće pronaći i pregledati propise koji vas zanimaju.

Privredna komora Republike Srpske sarađuje sa nadležnim institucijama na polju jačanja infrastrukture kvaliteta u Republici Srpskoj. Predstavnik Privredne komore je i član Koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga Republike Srpske, kao radnog tijela Vlade Republike Srpske, koje je zaduženo da svim organima uprave i zainteresovanim stranama pruži stručnu podršku u oblasti slobodnog kretanja roba i izgradnje infrastrukture kvaliteta proizvoda i pratećih usluga u Republici Srpskoj i olakša uklanjanje tehničkih barijera trgovini i jačanje konkurentnosti domaće privrede. Koordinaciono tijelo čine predstavnici 15 republičkih organa uprave.

Komora organizuje seminare, radionice i treninge i pruža informacije i savjetodavne usluge u vezi CE označavanja ( informacije o proceduri CE označavanja, o raspoloživim programima podrške koji sufinansiraju troškove pripreme i sertifikacije, informacije o konsulatntima i tijelima za ocjenu usaglašenosti i dr. )

Kontak osoba u Privrednoj komori je Olivera Radić. Ostale informacije kao što su pregled proizvoda koji moraju imati CE znak, korake za dobijanje CE znaka, osnovne pojmove iz oblasti standardizacije možete naći u sledećim vodičima i linkovima.

Vodiči, uputstva i druge važne informacije

Vodič CE - označavanje proizvoda

Vodič kroz standardizaciju

Linkovi

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Registar važećih propisa RS

Institut za standardizaciju BiH